ซีพีเอฟต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภากัมพูชา

ซีพีเอฟต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภากัมพูชา

เยี่ยมชมโรงงานสำเร็จรูปหนองจอก

 

 

 

คณะสมาชิกรัฐสภา ประเทศกัมพูชา นำโดย H.E. Mr. Chheang Vun Chairman of the Commission Foreign Affairs International Cooperation Information เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไส้กรอก และอาหารที่

ทันสมัยด้วยระบบการผลิตทันสมัย ปลอดภัย พร้อมทั้งชมการดูแลแรงงานชาวกัมพูชา ที่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รอง

กรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟให้การต้อนรับและนำชม.