ไทเชฟ รับมาตรฐานแฟรนไชส์

ไทเชฟ รับมาตรฐานแฟรนไชส์

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ

นายสมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ เจ้าของ แฟรนไชส์ ชาป๊อปไทเชฟ รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐาน งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ซึ่งแฟรนไชส์ ไทเชฟ ได้รับการคัดเลือกด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานคุณภาพฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นแบบอย่างที่ดี ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2559” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02 000 8499, 098 268 0518