วัยเก๋า หัวใจโจ๋ ที่แพร่ น่าน อุตรดิตถ์

วัยเก๋า หัวใจโจ๋ ที่แพร่ น่าน อุตรดิตถ์

 

กิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจโจ๋ ที่แพร่ น่าน อุตรดิตถ์” ได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด ที่สามารถรองรับการเดินทางของผู้สูงวัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ เส้นทางตะลุยชิมผลไม้ และอาหารถิ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อำเภอลับแล จังหวัดแพร่ เส้นทางชมบ้านโบราณในตัวเมืองแพร่ เลือกซื้อผ้าพื้นเมือง และสัมผัสโอโซนบริสุทธิ์ ณ พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง (พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9) และจังหวัดน่าน เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และกิจกรรมทำตุงก้าคิง ณ วัดพระเกิด โดย ททท.สำนักงานแพร่ ได้จัดทำคู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ซึ่งสามารถติดต่อรับคู่มือท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ และ สำนักงานททท. ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ - กันยายน 2559

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เดินทางท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย “วัยเก๋า หัวใจโจ๋ ที่แพร่ น่าน อุตรดิตถ์” ตั้งแต่บัดนี้ – กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127