อบรมหลักสูตร “การบริหารวงจรคุณภาพ QCC”

อบรมหลักสูตร “การบริหารวงจรคุณภาพ QCC”

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด โดยคุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวสน์ วิทยากรที่ปรึกษา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารวงจรคุณภาพ QCC” โดยคุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวสน์ วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็น

วิทยากร ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: [email protected] หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th

เลือก “ฝึกอบรม”  

 

 

 

Rungarun Rangsiyawong

Public Relations OfficerThailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456 or 08 1402 8182

E-mail: [email protected]