ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา2560

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา2560

วันเสาร์ ที่ 27สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.30 น.ชั้น 5 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่  สำหรับปีการศึกษา 2560หลักสูตร  Full time MBA, MBA for Managers (evening classes), Executive MBA, or Dual MBA

& Master of Engineering programsโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ นิสิตปัจจุบันศิษย์เก่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนิสิต และเยี่ยมชมสถาบันฯในวันเสาร์

ที่ 27สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.30 น.ชั้น 5 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ 

ลงทะเบียนได้ที่www.sasin.edu/news1หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกรับนิสิตหมายเลขโทรศัพท์ 02-2183850-1, 02-2183856-7                

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป Assistant Chief of Marketing & Corporate Communications   โทร. 02-218- 3853-4

E-mail: [email protected]

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร Marketing and Corporate Communications Coordinator โทร. 02-218- 3853-4 หรือ 081 808 5910

E-mail:[email protected]