‘เน็ตเบย์’ กำไรสุทธิไตรมาส 2/59

‘เน็ตเบย์’ กำไรสุทธิไตรมาส 2/59

‘เน็ตเบย์’ เติบโตแข็งแกร่ง กำไรสุทธิไตรมาส 2/59 พุ่งขึ้น 33.56% อานิสงส์ลูกค้าใช้บริการธุรกรรมการค้าออนไลน์ขยายตัวดีทุกกลุ่มบริการ

‘บมจ.เน็ตเบย์’ ผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Logistics Trading และ e-Business Services ครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทย โชว์ไตรมาส 2/59 เติบโตแข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิ 23.66 ล้านบาท เติบโต 33.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้การให้บริการอยู่ที่ 67.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังฐานลูกค้าและรายได้เติบโตได้ดีทุกกลุ่มบริการ ช่วยหนุนภาพรวมรายได้ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 131.56 ล้านบาท เติบโต 23.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   ขณะที่ผู้บริหารมองแนวโน้มครึ่งปีหลังจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิดให้บริการใหม่ในกลุ่ม e-Business Services ช่วงปลายปีนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY ผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Logistics Trading และ e-Business Services ครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 2/59 (เม.ย.-มิ.ย.) สามารถสร้างการเติบโตที่ดีทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 67.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 55.06 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 23.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 17.71 ล้านบาท

 

โดยผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีนั้นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มบริการด้านธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งกลุ่มบริการ e-Business Services มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนทรานเซ็กชั่นในการทำธุรกรรมรับ-ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเกตเวย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มบริการ e-Logistics Trading ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการพิธีการศุลกากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีการเติบโตที่ดีจากการรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ขณะที่กลุ่มงาน Projects ที่เป็นการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศแก่ลูกค้าเฉพาะราย ก็มีรายได้จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้าในไตรมาสนี้จำนวน 5.42 ล้านบาท

 

จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงไตรมาส 2/59 ส่งผลให้ภาพรวมในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ สามารถทำรายได้จากการให้บริการรวม 131.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการรวม 106.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 42.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 34.13 ล้านบาท

 

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรก มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการรับ-ส่งข้อมูลธุรกรรมการค้าออนไลน์ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลด้วยเอกสาร มาเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น กลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้านั้นพบว่ามีจำนวนและปริมาณการใช้บริการธุรกรรมการค้าออนไลน์ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์สูงขึ้น แม้ว่าภาพการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกยังไม่ฟื้นตัวดี แต่ธุรกิจของเรานั้นไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการ Software as a Service (SaaS) ที่มีรายได้หลักจากการค่าธรรมเนียมเป็นรายครั้งจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการ  e-Logistics Trading และ e-Business Services ผ่านระบบของเรา” นายพิชิต กล่าว

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เน็ตเบย์ กล่าวว่า  ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Digital Economy โดยการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีในระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อน GDP ประเทศให้เติบโตได้ดี

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปลายปีนี้มีแผนเปิดให้บริการ e-Business Services เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังอีกด้วย