เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดับบลิวเอชเอ ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่

เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดับบลิวเอชเอ ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่

ขยายธุรกิจ 5 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยุคใหม่ของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป: เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ

 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่ พร้อมแผนขยายธุรกิจ 5 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยุคใหม่ของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป: เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ด้วยงบลงทุน 43,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงานและกลุ่มดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์และโซลูชั่นนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้บริหารจาก 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอกรุ๊ปผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคนำโดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)มร. เดวิด นาร์โดน(ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)คุณวิเศษ จูงวัฒนา (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณไกรทส องค์ชัยศักดิ์(ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณวันดี เลิศสุพงศ์กิจ/ คุณณิรดา แก้วไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร 02 233 4329 ต่อ 19 หรือ 14แฟกซ์ 02 236 8030      

อีเมล [email protected]