แถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 6 ของเดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88

แถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 6 ของเดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง Social Room โรงแรม W Bangkok ถนนสาทร

นางสาวธัญญนันทน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด จัดงานแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 6 ของเดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 พร้อมเผยแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานใน

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง Social Room โรงแรม W Bangkok ถนนสาทร