ประกวด Animation ชิงเงินกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่

ประกวด Animation ชิงเงินกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดประกวดเรื่องสั้นAnimation ชิงเงินกว่า พร้อมโล่ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2559

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดประกวดเรื่องสั้นAnimation ชิงเงินกว่า พร้อมโล่ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดและ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.opdc.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-356-9999 ต่อ 8846 , 8890 หรือ 02-618 -7781 และ 086-341-9978