ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ WMO

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ WMO

จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ภายใต้แนวคิด Mediation: The Language

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ร่วมกับ World Mediation Organization (WMO) และGeorge Mason University Korea (GMUK) องค์กรชั้นนำด้านการประนอมข้อพิพาท จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ภายใต้แนวคิด Mediation: The Language of Peaceful and Conflict Resolution เป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการประนอมข้อพิพาทและบริหารความขัดแย้ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย

สำหรับรูปแบบการสัมมนาจะเป็นการบรรยายร่วมกับการทำเวิร์คชอป ด้านการประนอมข้อพิพาท ในหัวข้อต่างๆ เช่น การประนอมข้อพิพาทในธุรกิจก่อสร้าง โดยมร.วิคเตอร์ สมิธ ผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี และChartered Arbitrator, Charndell Associates Co.,Ltd การประนอมข้อพิพาทภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณปริญดา วิรานุวัตร บริษัท อินเนอร์ ว้อยซ์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thac.or.th หรือโทร. 02 018 1615 อีเมล์ [email protected]