ยูโอบีรับรางวัลด้านสินเชื่อบุคคลและการบริหารสินทรัพย์

ยูโอบีรับรางวัลด้านสินเชื่อบุคคลและการบริหารสินทรัพย์

ยูโอบีรับรางวัล Best Foreign Retail Bank Wealth เป็นปีที่สองติดต่อกัน และ Wealth Management of the Year เป็นปีแรกจากนิตยสาร the Asian Banker

ธนาคารยูโอบี (ไทย) รับรางวัล Best Foreign Retail Bank in Thailand เป็นปีที่ 2 และรางวัล Wealth Management of the Year เป็นปีแรก ในการประกาศรางวัลระดับประเทศของนิตยสาร The Asian Banker จากความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาสินเชื่อบ้าน เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และบริการบริหารความมั่งคั่ง ในส่วนของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งธนาคารโดดเด่นในด้านการใช้เครื่องมือคำนวณการกระจายสินทรัพย์ของผู้ลงทุนและการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคส่งผลให้ธุรกิจเติบโตร้อยละ 80 จากปี 2554

คุณยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ (คนที่สี่จากซ้าย)  คุณเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels & Digitalisation (คนแรกจากซ้าย) คุณธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Card Payment and Unsecured Products (คนที่ 3 จากซ้าย)  คุณเยา ฉือ ชอย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail Credit (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณสุวัสสา อนันทะสะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sales & Distribution (คนที่ 4 จากขวา) คุณดนุภพ อภิชิตสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Mortgage Loan (คนที่ 2 จากขวา)  เป็นตัวแทนรับรางวัลเมื่อเร็วๆนี้