Hotcourses Thailandเผย4ม.ต่างประเทศที่นักเรียนต่างชาติมากสุด

Hotcourses Thailandเผย4ม.ต่างประเทศที่นักเรียนต่างชาติมากสุด

Hotcourses Thailand เผย 4 อันดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติมากที่สุด ​

 

Hotcourses Thailand จัดอันดับ 4 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความหลากหลายของสัญชาตินักเรียนสูงสุดด้วย Hotcourses Diversity Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดความหลากหลายของสัญชาตินักเรียน โดยอันดับ 1 คือ Wesminter University ในประเทศอังกฤษ มีนักเรียนถึง 169 สัญชาติด้วยกัน รองลงมา คือ Houston Community College ในสหรัฐอเมริกา 151 สัญชาติ และ University of Sydney ในประเทศออสเตรเลีย 144 สัญชาติ และสุดท้ายคือ University of Auckland ในประเทศนิวซีแลนด์ 53 สัญชาติ

นับเป็นครั้งแรกที่นักเรียนไทยจะสามารถเข้าถึงสถิติจากหน่วยงานด้านการศึกษาของทั้ง4ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดชื่อว่า Hotcourses Diversity Index เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของนักเรียนจากประเทศใดมากที่สุด โดยมีการจัดอันดับให้เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครเรียน มีเพื่อนเชื้อชาติใดบ้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด และสรุปจำนวนเชื้อชาติของนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้มีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด

ด้วย ฟังก์ชั่น Feel at Home Index จะเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีนักเรียนต่างชาติกี่คน มีนักเรียนไทยมากน้อยแค่ไหน และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด เพียงแค่ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยลงในช่อง ‘ค้นหาจากชื่อมหาวิทยาลัย’ ก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ สถาบัน ก็ค้นหาได้โดยการเลือกดูข้อมูลเฉพาะประเทศ สาขาวิชา หรือระดับการศึกษา ซึ่งสถิติเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนไทยเลือกสถาบันการศึกษาต่อได้ตรงใจกับความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือนี้ จะสามารถช่วยการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ โดยสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งนักเรียนที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนักเรียนที่รู้สึกอุ่นใจมากกว่าหากได้อยู่ในสังคมของเพื่อนชาติเดียวกัน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Pannita Chunrattanakul [Bow]

โทร. 090 636 3639

อีเมล [email protected]

B O W Company Limited