คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ปัญญาวุฒิกร

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ปัญญาวุฒิกร

มอบเงินน้ำมันรำข้าวคิง พร้อมเงินบริจาคแก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายประสพ สันติวัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา และประธานคณะกรรมการ บริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินน้ำมันรำข้าวคิง พร้อมเงินบริจาคแก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยฯ เมื่อเร็วๆนี้