งานแสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มเบญจบูรพา

งานแสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มเบญจบูรพา

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กำหนดจัดงาน “แสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มเบญจบูรพา สุวรรณภูมิ เพื่อขยายการผลิตและส่งเสริมสินค้าประจำจังหวัดสู่ตลาดอาเซียน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางกำหนดจัดงาน “แสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิเพื่อขยายการผลิตและส่งเสริมสินค้าประจำจังหวัดสู่ตลาดอาเซียน

 

ภายในงานได้จัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่โดดเด่นจากผู้ผลิตชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพโดยมีผู้ร่วมงาานกว่า360 รายกว่า400 คูหาโดยแบ่งออกเป็น2 โซนคือ

 

โซนแสดงนวัตกรรมซึ่งเป็นโซนที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมที่โดดเด่นจากผู้ผลิตในกลุ่มต่างๆอาทิ- กลุ่มยานยนต์- กลุ่มเครื่องจักรกลทางการเกษตร- กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ได้แก่ชิฟสมองกลอัจฉริยะการจัดแสดงบ้านจำลองควบคุมไฟฟ้าในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือของบริษัทไมโครชิฟเทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัดและสินค้านวัตกรรมอื่นๆ

 

ส่วนโซนที่2จะแบ่งโซนแสดงและจำหน่ายสินค้าแบ่งเป็น7 โซนย่อย- โซนสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป/ เกษตรปลอดภัยสูง- โซนอาหาร/ อาหารแปรรูป- โซนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับตกแต่ง- โซนของใช้ของตกแต่งบ้าน- โซนสินค้าอุตสาหกรรม- โซนเครื่องสำอางและสมุนไพรและ- โซนจำหน่ายสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

ส่วนไฮไลท์พิเศษที่จะช่วยผู้ประกอบการเติบโตและมีคู่ค่าทางธุรกิจที่เหมาะสมคือการจัดการจัดประชุมเจรจาธุรกิจการค้า(Business Matching) วันที่27 กรกฎาคม2559 นอกจากนั้นยังมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย