ทีเอ็มบี รวมพลังพัฒนาเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวรรณวิทย์

ทีเอ็มบี รวมพลังพัฒนาเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวรรณวิทย์

ทีเอ็มบี รวมพลังพัฒนาเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวรรณวิทย์ ใจกลางกรุง ในกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (FAI-FAH IN-A-BOX 2016)


 

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี  นำทีมอาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชาวชุมชนเขตคลองเตย จัดกิจกรรม “โครงการรวมใจพัฒนาโรงเรียนวรรณวิทย์” จัดระบบสหกรณ์โรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระบบ

ซื้อ-ขายเชิงปฎิบัติให้กับนักเรียน ซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อ “ให้คืน” สู่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 37 โครงการปีนี้ ที่ทีเอ็มบีตั้งเป้าเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ ตามแนวคิด TMB Make THE Difference โดยมี รศ.อนุกัลย์

อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้แทนโรงเรียนวรรณวิทย์ ให้การต้อนรับ