งานประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558”ครั้งที่ 40

งานประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558”ครั้งที่ 40

40 ปี สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ก้าวสู่ความสำเร็จเพื่อประชาชนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558” ครั้งที่ 40 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “40 Years Journey toward excellence in Dermatology” และการจัดประชุมวิชาการโรคผิวหนังเด็กในระดับนานาชาติโดยเน้นในแถบเอเชีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 8 (8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) 2015) ภายใต้คอนเซ็ปต์“ Challenges in Pediatric Dermatology” เป็นการจัดประชุมร่วมกับการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยครบรอบ 40 ปี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara Grand at Central World Hotel ) ชั้น 22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง) , คุณจิตต์แจ่ม อัศวแก้วมงคล

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

081-421-5249, 081-924-9271

Email: [email protected]