เลควิวสปอร์ตคลับจัดอบรมการซ้อมหนีไฟ 2558

เลควิวสปอร์ตคลับจัดอบรมการซ้อมหนีไฟ 2558

เลควิวสปอร์ตคลับศูนย์ออกกำลังกายครบวงจรย่านบางนา จัดอบรมการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2558

“เลควิวสปอร์ตคลับ” ศูนย์ออกกำลังกายครบวงจรย่านบางนา จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งจำลองเหตุการณ์เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงขั้นตอนที่ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าที่เข้าใช้บริการเลควิวสปอร์ตคลับ บางนา กรุงเทพฯ