เยี่ยมชม บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์

เยี่ยมชม บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์

มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้คณะได้ศึกษาแนวคิด แบบอย่างในการทำงาน และการดำเนินชีวิต

 

นายสมพงษ์ เหมวิมล ผู้พิพากษาศาลฎีกา นำคณะกรรมการอำนวยการอบรมและพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม และผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 23 จากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชม “บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้คณะได้ศึกษาแนวคิด แบบอย่างในการทำงาน และการดำเนินชีวิต โดยมีนายกิตติ และนายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหารดั๊บเบิ้ล เอ