อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จัดกิจกรรม“อูมามิ แคมป์ ครั้งที่6”

อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จัดกิจกรรม“อูมามิ แคมป์ ครั้งที่6”

จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์ของรสชาติใหม่ “อูมามิ” ในมิติต่างๆ พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวงการอาหารไทยสุชาติ นาคเสวก(กลาง ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานจัดกิจกรรม“อูมามิ แคมป์ ครั้งที่6” ให้กับนิสิต นักศึกษา ด้านอาหารและโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

จำนวน 100 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ของรสชาติ “อูมามิ” ในมิติต่างๆ พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวงการอาหารไทยต่อไปกิจกรรมจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ ระเบียงไพรแวลลีย์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-247-7000,

คุณวชิราภรณ์ เพ็งศรี (ต่อ 1552), คุณชลธร พิพิธเวช (ต่อ 1510)