รางวัล “Banker to Broker” ประจำปี 2557

รางวัล “Banker to Broker” ประจำปี 2557

รางวัลในโครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่มีการแนะนำลูกค้า

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัล “Banker to Broker” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลในโครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่มีการแนะนำลูกค้าให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวงได้เป็นจำนวนสูงสุดตามหลัก