แพลนเน็ตคอม คว้างานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุการบิน

แพลนเน็ตคอม คว้างานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมวิทยุการบิน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียมของวิทยุการบิน มูลค่าโครงการกว่า 100 ล้านบาท “ บอสใหญ่คาดดันรายได้รวมปีนี้โตกว่า 20 %นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิ เคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ แพลนเน็ตคอม (PCA) ผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PlanetComm เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับงานติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาว เทียมภาคพื้นดิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียม (Telephony Earth Station-TES) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI) ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเดิมได้ยกเลิกการผลิตอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมที่ใช้งานในระบบ TES ดังนั้นทางวิทยุการบินจึงได้มีความต้องการจัดหาระบบดาวเทียมภาคพื้นดินระบบใหม่ ซึ่งเป็นชนิด IP Boardband มาติดตั้งทดแทน TES โดยบริษัท แพลนเน็ตคอม เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคู่สัญญาดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดิน (TES) ดังกล่าวมีมูลค่าโครงการกว่า 100 ล้านบาท โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ViaSat รุ่นLinkway ประเทศสหรัฐอเมริกา แพลนเน็ตคอม (PCA) มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของวิทยุการบิน ที่จะติดตั้งใช้งานในระยะเวลาอันใกล้นี้ ส่งผลทำให้ระบบสื่อสารมีความรวดเร็วแน่นอนและเชื่อถือได้

ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดิน (TES) ที่ใช้ระบบ Linkway (MF-TDMA) เป็นสถานีดาวเทียมแบบ Mesh Star และ Hybrid Network ใช้เทคนิคการเข้าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมแบบ Multi Frequency Time Division Multiple Access สำหรับให้บริการส่งสัญญาณเสียง และข้อมูล โดยสามารถตอบสนองต่อการส่งสัญญาณเสียงและข้อมูลที่รวดเร็ว เนื่องจากแต่ละสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินจะติดต่อกันโดยตรง นอกจากนี้ระบบ TES ที่เรียกว่า Linkway ยังมี Network Control Center (NCC) เป็นหัวใจของระบบ ทำหน้าที่ในการจัดสรรช่องสัญญาณ และยังมีระบบ Redundant NCC เพื่อให้สามารถบริการได้ตลอดเวลา และมีความเสถียรภาพของระบบ
ปัจจุบันมีสถานีภาคพื้นดินแม่ข่ายตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และมีสถานีภาคพื้นดินลูกข่ายจำนวน 34 สถานี

ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง นราธิวาส ระนอง กระบี่ ตราด สุราษฏร์ธานี สมุย เขาป้อม อุบลราชธานี นครราชสีมา ตาก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร พิษณุโลก ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย แม่สอด และรวมต่างประเทศ ที่มีกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ อาทิ Air Traffic Management สปป.ลาว, Civil Aviation Authority of Bangladesh ประเทศบังคลาเทศ, Vietnam Air Traffic Management ประเทศเวียดนาม, Telekom Malaysia ประเทศมาเลเซีย, Department Civil Aviation Myanmar สหภาพเมียนมาร์, Cambodia Air Traffic Services ประเทศกัมพูชา

นายประพัฒน์ กล่าวต่อว่า คาดว่ารายได้รวมปีนี้จะโตกว่า 20% ทั้งจากธุรกิจหลัก คือ การวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV) ภายใต้กลุ่ม PlanetComm ที่จะเติบโตสูงสุดในปีนี้แล้ว ยังมีธุรกิจใหม่ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อกลุ่ม PlanetLife ซึ่งเป็น Set Top Box ระบบ Hybrid ทำงานทั้งระบบทีวีดิจิตอลและระบบอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างศึกษากลุ่มธุรกิจ PlanetFiber เพื่อเตรียมขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่นที่เชี่ยวชาญด้านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในเร็วๆ นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

1. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ให้แก่หน่วยงานและองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ชื่อ PlanetComm ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ อาทิ CISCO, CODAN, THALES และ THOMSON (2) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm และ (3) บริการของแพลนเน็ตคอม
แพลนเน็ตคอมได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 เมื่อ 10 กันยายน 2544 และดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2008 ตั้งแต่ 17 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.planetcomm.com

2. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงคมนาคม (คค.) โดย คค. ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบินและบริการอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบินตามความต้องการของการประกอบการขนส่งทางอากาศและเป็นไปตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะของ ICAO ให้เป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ติดตามรายละเอียดองค์กร www.aerothai.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณรัชนี จันทร์ทรงกรด 081-6450907 email: [email protected]

คุณสารภี สายะเวส (จูน) โทร: 02 – 022 6200 ต่อ 610, 081-420-0753, Email : [email protected]