“สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2558

 “สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2558

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส ๑/๒๕๕๘”

ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ 


๐๙.๔๕ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

๑๐.๐๐ น. เปิดการแถลงข่าวโดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๐.๓๐ น. สื่อมวลชนถาม-ตอบ

๑๑.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน


รายชื่อผู้บริหารพร้อมประเด็นที่จะแถลงข่าว ดังนี้


- คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก

· ประเด็นสถานการณ์ท่องเที่ยวทั่วไป และ Multiple Entry Visa

- คุณยุทธชัย สุนทรรัตนเวช

· ประเด็น ASEAN connect travel expo

- คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

· ประเด็น การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ และสำคัญสำหรับประเทศไทย

- คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ

· ประเด็น สถานการณ์ตลาดต่างประเทศ

- คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์

· ประเด็น เชิญคนไทยเที่ยวเมืองไทยและท่องเที่ยววิถีไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์

- ผศ.ดร.สิทธิเดช พงษ์กิจวรสิน

· ประเด็น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาส 1

ติดต่อยืนยันเข้าร่วมงานที่

อัชฌา รัตนโอภาส ๐๒ ๖๕๒ ๘๒๓๖

นลิน เจริญศรี ๐๒ ๘๒๘ ๕๐๔๗

จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์ ๐๒ ๘๒๘ ๕๐๘๕

ประดับเดือน สวรรค์ขวัญ ๐๒ ๘๒๘ ๕๔๐๑