อเบอร์ดีนรับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 3 รางวัล

อเบอร์ดีนรับรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 3 รางวัล

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พได้รับรางวัลกองทุนหุ้นไทยขนาดเล็กถึงปานกลางยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

อเบอร์ดีนประสบความสำเร็จอีกครั้งกับการได้รับรางวัล Morningstar Thailand Fund  Awards 3 รางวัลในปีนี้ โดยกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พได้รับรางวัลกองทุนหุ้นไทยขนาดเล็กถึงปานกลางยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาวที่ได้รับรางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม และกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทหุ้นยอดเยี่ยม โดยคุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอดิเทพ วรรณพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนและคุณออเสน การบริสุทธิ์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโสเป็นผู้รับมอบรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 

ในปีนี้

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ชนัญทิมา ปิ่นเงิน                                   

โทร.0-2352-3382, 0-2352-3388

Head of Marketing

สักกพล ตั้งสงค์ไพบูลย์                           

โทร.     0-2352-3387, 0-2352-3388

Assistant Marketing Communication Manager