ซินเน็คฯ รับรางวัล ESG 100 Certificate

ซินเน็คฯ รับรางวัล ESG 100 Certificate

คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)ผู้นำธุรกิจไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง รับรางวัล

ในฐานะที่่ ซินเน็คฯ เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน (และเป็น 1 ใน 11 บริษัทกลุ่มเทคโนโลยี)  จากการคัดเลือกทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  (Environmental, Social and Governance : ESG) ณ สำนักงานใหญ่ซินเน็คฯ ถ.สุคนธสวัสดิ์  เมื่อเร็วๆนี้  นับเป็นความภูมิใจในการพัฒนาความยั่งยืนต่อองค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง