28 พ.ค. หลักสูตร “วิเคราะห์การให้สัมภาษณ์สื่อที่ให้คุณและให้

28 พ.ค. หลักสูตร “วิเคราะห์การให้สัมภาษณ์สื่อที่ให้คุณและให้

ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนไม่ควรพลาด

หลักสูตร “วิเคราะห์การให้สัมภาษณ์สื่อที่ให้คุณและให้โทษกับองค์กร”  


เนื้อหา
หลักและกลยุทธ์การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
-การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายในการสัมภาษณ์ การเตรียมประเด็น และ เนื้อหา
-เทคนิคการสื่อสารและบุคลิกภาพในระหว่างการสัมภาษณ์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
-การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการให้สัมภาษณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เทคนิคการให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
-การให้สัมภาษณ์พิเศษ (Exclusive Interview)
-การให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ (TV Program Interview)
-การให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าว (News Conference Interview)
-การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) และการดักสัมภาษณ์

บรรยายโดย
ผศ. ดร. ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.28-Interview/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล