26-27 พ.ค. หลักสูตร “บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ”

26-27 พ.ค. หลักสูตร “บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ”

อะไรทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ถึงคราว (เกือบ) ล่มสลาย? อะไรทำให้บริษัทที่ผู้บริโภคเคยไม่เหลียวมอง ผงาดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของโลก?

หลักสูตร “บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ”

เนื้อหา
-เมื่อสมรภูมิการแข่งขันขยายจากประเทศไปสู่โลก
การหยุดนิ่งหมายถึงถอยหลัง การไม่ปรับตัวหมายถึงความล้มเหลว
-การปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการบริหารกิจการให้อยู่รอด
-คำถามคือ.... จะนำการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ?
-มาเรียนรู้กรณีศึกษาและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในยุคแห่งความผันผวนปรวนแปรอย่างรุนแรง
-ศึกษาแนวทางการบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนให้กับธุรกิจ
-กฎพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
-หลักการและกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ
-ภาวะผู้นำแบบไหนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
-ศาสตร์และศิลป์ในการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
-วางแผนทางบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผล
-เทคนิครับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
-บันได 8 ขั้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
-แผนที่ผลลัพธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Roadmap)

บรรยายโดย
ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต NIDA

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้
ค่าอบรมหลักสูตรละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 30% ถาม-ตอบ 10%

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล