21-22 พ.ค. หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรท

21-22 พ.ค. หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรท

ฝึกปฏิบัติเข้มข้น 2 วันเต็ม สนุกได้สาระ นำไปใช้ได้จริง ดึงศักยภาพ สร้างความมั่นใจ เติมเต็มประสบการณ์ สื่อสารได้ตรงจุด

หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรที่ดี”

ฝึกปฏิบัติเข้มข้น 2 วันเต็ม สนุกได้สาระ นำไปใช้ได้จริง ดึงศักยภาพ สร้างความมั่นใจ เติมเต็มประสบการณ์ สื่อสารได้ตรงจุด

เนื้อหา
-เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบการพูดในที่ชุมชน การให้สัมภาษณ์ การพูดบนเวที และการสื่อสารในฐานะพิธีกร
-ประยุกต์หลักศิลปะการแสดงกับการพูดในที่สาธารณะ
-ฝึกออกเสียงให้มีพลัง น่าฟัง และการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง
-สร้าง “ภาวะเป็นผู้นำ” เพื่อประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
-พูดอย่างไรให้น่าเชื่อถือ พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
-เพิ่มความมั่นใจ สร้างความประทับใจด้วยน้ำเสียง บุคลิกภาพและฝึกควบคุมอารมณ์
-ฝึกพูดและการเป็นพิธีกรตามสถานการณ์ต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน การตอบคำถามสื่อ และอื่นๆ

บรรยายโดย
ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและพิธีกรมากประสบการณ์กว่า 100 เวที

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 14,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 50% การระดมความคิด 25% เวิร์คช็อป 25%

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.21-22-PublicSpeaking/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล