11-12 พ.ค. หลักสูตร“การสร้างทีมด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

11-12 พ.ค. หลักสูตร“การสร้างทีมด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ผู้บริหารระดับต้นและกลางไม่ควรพลาด

11-12 พ.ค. หลักสูตร “การสร้างทีม ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

ผู้บริหารระดับต้นและกลางไม่ควรพลาด

เนื้อหา
แนวคิดผู้นำทีมจากกูรูต่างสำนัก
-คุณลักษณะผู้นำ 14 ประการ
-10 องค์ประกอบของผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพที่ทุกองค์กรมองหา
-บุคลิกภาพของมายเออร์-บริกส์เพื่อเข้าใจตนเองและลูกทีม
-ลักษณะของผู้นำตามนพลักษณ์ (เอ็นเนียแกรม) เครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว

การพัฒนาทีม
-การสอนงาน จัดการกับลูกน้องในหลากหลายกรณี
-การสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวทีม
-การบริหารและการสื่อสารบนความขัดแย้ง
-การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

บรรยายโดย
ดร. กุสุมา เทพรักษ์
นักศึกษารางวัลทุนภูมิพล วิทยากรด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 องค์กร ร่วม 200 รุ่น

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 14,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 40% เวิร์คช็อป 35% การระดมความคิด 25%

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.11-12-Team/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล