8 พ.ค. หลักสูตร “สยบข้อขัดแย้งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน ไ

8 พ.ค. หลักสูตร “สยบข้อขัดแย้งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน ไ

เรียนรู้จากกรณีศึกษาและฝึกทักษะการบริหารข้อขัดแย้งในแนวทางของ Harvard University’s Best Practice


8 พ.ค. หลักสูตร “สยบข้อขัดแย้งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน ไม่บานปลายเป็นวิกฤต”

เรียนรู้จากกรณีศึกษาและฝึกทักษะการบริหารข้อขัดแย้งในแนวทางของ Harvard University’s Best Practice

เนื้อหา
-มุมมองเรื่องข้อขัดแย้งในการทำงาน
-เรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
-ข้อดีและข้อเสีย
-เข้าใจ 5 กลยุทธ์ในการบริหารข้อขัดแย้ง
-เข้าใจธรรมชาติคนและรูปแบบการแก้ความขัดแย้ง แก้ปัญหาได้แบบรู้เขา รู้เรา
-ถอดรหัสดีเอ็นเอของคน 4 รูปแบบ ประเมินตนเองว่าเป็นคนแบบใด มีแนวโน้มที่จะบริหารข้อขัดแย้ง ตลอดจนมีความได้เปรียบและเสียเปรียบอย่างไร
-วัดความถนัดในการบริหารข้อขัดแย้งโดยใช้แนวทางที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในวงการเจรจาต่อรองระดับโลก
-ทักษะในการบริหารข้อขัดแย้ง
-5 แนวทางในการบริหารข้อขัดแย้ง
-อ่านคู่เจรจาให้ขาดโดยศาสตร์ด้านจิตวิทยาของคน 4 รูปแบบ
-เพิ่มประสิทธิผล โดยใช้จุดแข็งและพัฒนาข้อจำกัดของตนในการบริหารข้อขัดแย้ง
-การประยุกต์ใช้ในการทำงาน


บรรยายโดย
อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้
ค่าอบรมหลักสูตรละ8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60 % เวิร์คช็อป 30 % ถาม-ตอบ 10 %

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.08-Conflict/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล