ประกันชีวิตไทย จัดสัมมนา Life insurance next trend

ประกันชีวิตไทย จัดสัมมนา Life insurance next trend

ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจประกันชีวิตไทยในอนาคต ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานเสวนา Life Insurance Next Trends  โดยมี นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสาระ  ล่ำซำ  นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนางสาวศิริภรณ์  พุทธรักษ์ อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจประกันชีวิตไทยในอนาคต   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา   จ.เพชรบุรี