“บทบาทของบสย.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs เข้าถึงแหล่งทุน"

“บทบาทของบสย.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs เข้าถึงแหล่งทุน"

วันที่ 16 มี.ค.2558 ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ วิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมบรรยาย
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เห็นพ้องต้องกันปัญหา SMEs เป็นเรื่องใหญ่ ผนึกกำลังจัดงานสัมมนา จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จุดประกายความคิดให้ SMEs

งานนี้ วิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย. ร่วมบรรยาย “บทบาทของ บสย.ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน”

วันจันทร์ที่ 16 มี.ค.2558 ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ

รับประกันความอลังการ จากสมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่พร้อมใจหนุน SMEs เต็มกำลังฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.

ชนิญญา สันสมภาค (กุ้ง) 081-860-7477

แคทลียา อุดมดี (แคท) 081-657-7366

ศรัญยู ตันติเสรี (ยู) 086-797-2525