อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35

 

ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช อนุกรรมการจัดการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยาและเป็นวิทยากรในการอบรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรมการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 (Short Course in Practical Dermatology) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ภาคทฤษฎี

2.การออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ต่างๆ และ

3. การศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดอบรมแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ. พระมงกุฎเกล้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทรศัพท์ 081-421-5249

Email: [email protected]