โครงการ “Jamsai Love Read Generation…ปั้นไอเดีย เพิ่มเพื่อน

โครงการ “Jamsai Love Read Generation…ปั้นไอเดีย เพิ่มเพื่อน

"แจ่มใส" มอบรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการ “Jamsai Love Read Generation…ปั้นไอเดีย เพิ่มเพื่อนนักอ่าน”

คุณสมฤดี อุบลเดชประชารักษ์ ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท แจ่มใส  พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้กับทีมพิชิตฝัน จากโรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ซึ่งชนะเลิศ จากการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Jamsai Love Read Generation…ปั้นไอเดียเพิ่มเพื่อนนักอ่าน”

โดยสำนักพิมพ์แจ่มใส และกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด โดยเอสซีจี เปเปอร์ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนำเสนอแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการอ่านที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและต่อยอดโครงการด้วยการขยายไปสู่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น รวมถึงกระตุ้นและรณรงค์ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น

ทั้งนี้ ทีมลูกเจ้าพระยามหิศราธิบดี จากโรงเรียนมหิศราธิบดี จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1พร้อมโล่รางวัลและทุนการศึกาจำนวน 20,000 บาท และทีมนางฟ้า จากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จ.กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ตามลำดับ

 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ปราณี ตุ่นสาจันทร์ (โอ๋)                            โทร 086-323-3215                   เมล์ [email protected]

สิริพร สิรินิจศรีวงศ์  (จิ๋ว)                           โทร 087-689-4355                   เมล์ [email protected]

กิตติยา ธนกาลมารวย (ขวัญ)                   โทร 087-154-8085                   เมล์ [email protected]