เก็งกำไรในหุ้น-ฟิวเจอร์ส“ สอนเม่า ให้เป็นมืออาชีพ 6 ”

เก็งกำไรในหุ้น-ฟิวเจอร์ส“ สอนเม่า  ให้เป็นมืออาชีพ  6 ”

วันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.ที่ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อบรมการเก็งกำไรในหุ้น-ฟิวเจอร์ส   

“ สอนเม่า  ให้เป็นมืออาชีพ  6 ” 

ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มค่าการลงทุน สร้างผลกำไรในหุ้นและฟิวเจอร์ส

วันที่ 8 มีนาคม 2558  เวลา 13.00-17.00 น.

ที่ห้องรัตนโกสินทร์  โรงแรมนารายณ์

สัมมนาฟรี ! สำรองที่นั่งทางเว็บไซต์  www.thaistocktimes.com