1 เม.ย. 58 หลักสูตร “ทักษะการโค้ชมืออาชีพขั้นสูง”

1 เม.ย. 58 หลักสูตร “ทักษะการโค้ชมืออาชีพขั้นสูง”

เรียนรู้และเพิ่มทักษะการบริหารด้วยทักษะขั้น "กว่า" ด้วยการเป็นโค้ช พร้อมกรณีศึกษาและสถานการณ์

โค้ชขั้น กว่าพร้อมปรับทัศนคติตนเองก่อนโค้ชคนอื่นโค้ชกับการตระหนักรู้เรื่องอคติ เพื่อเปิดใจ และให้โอกาสกับลูกทีมทักษะในการสร้างบรรยากาศและความไว้วางใจในการโค้ช

โค้ชขั้น กว่า ทำมากกว่าแก้ปัญหา แต่ช่วยให้ลูกทีมสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองทักษะ ดันPush vs. Pull “ดึง ในการโค้ชทักษะการใช้คำถามและ ความเงียบในการโค้ชคำถามที่โค้ชมืออาชีพใช้ในการช่วยให้ลูกทีมพัฒนา (Breakthrough Coaching Questions)

โค้ชขั้น กว่าช่วยให้ลูกทีมเรียนรู้จากประสบการณ์ทักษะ Feedback vs. FeedForwardโค้ชขั้น กว่าเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกทีมทักษะการเลือกสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน จุดแข็งและ จุดอ่อนติดตามผลการโค้ชอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมายแนวทางการพัฒนาตนเองของโค้ชอย่างต่อเนื่อง

 

บรรยายโดย

อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่1 เมษายน 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้ ค่าอบรมหลักสูตรละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี

30 % เวิร์คช็อป

10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/04.01-Coaching/Outline.pdfสมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล