14 มี.ค หลักสูตร ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัพเดทอัตราภาษี

14 มี.ค หลักสูตร ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัพเดทอัตราภาษี

“โค้งสุดท้าย ... ประหยัดภาษีรายได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัพเดทอัตราภาษีใหม่” วันที่ 14 มีนาคม 2558

เนื้อหา

Update หลักเกณฑ์ทางภาษี

    หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล วิธีกรอกรายงานเพื่อยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.90 ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ต้องยื่นครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ วิธีการหักค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีของคนไทย และคนต่างชาติ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

    ทำงานในต่างประเทศ เสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่ ทำงานในประเทศ แต่อยู่ไม่ถึง 180 วัน เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

เงินได้พึงประเมิน เงินได้สุทธิ และประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

    เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการใดบ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษี และสวัสดิการใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี ค่าวิทยากร ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้า วิธีการเสียภาษี กรณีได้รับค่าเช่า รับรายเดือน รับล่วงหน้า เสียอย่างไรให้ฉลาด เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ปัญหาของแพทย์ นักบัญชี และนักกฎหมาย เงินที่ได้จากนายจ้าง เพราะต้องเลิกทำงาน เสียภาษีอย่างไรให้ประหยัดสุด

ประเภทของเงินได้ที่ไม่ต้องนำมาเสียภาษี คืออะไร ใช้อย่างไร

วิธีการหักลดหย่อน

    ส่วนตัว คู่สมรส บุตร ประกันชีวิต ประกันสังคม ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน สุดยอดปัญหา RMF และ LTF กับการวางแผนภาษี บริจาคที่ใดแล้วหักลดหย่อนได้มากสุด

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทางเลือกในการเสียภาษีสำหรับรายได้ดอกเบี้ย เงินปันผล

 

 

บรรยายโดย

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษี

วันที่ 14มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) ค่าอบรมหลักสูตรละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

บรรยาย 80 %

ถาม-ตอบ 20 %

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Leadership-Mar17-18/Outline.pdfสมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล