11 มี.ค. 58 หลักสูตร “ทักษะโค้ชมืออาชีพ”

11 มี.ค. 58 หลักสูตร “ทักษะโค้ชมืออาชีพ”

โค้ชลูกทีมแบบมืออาชีพ ตามแนวทางขององค์กรชั้นนำระดับโลก

เนื้อหา

ตระหนักถึงบทบาทผู้นำยุคใหม่ในการทำงานกับลูกทีม กรณีศึกษา“Best  Practice”และการประยุกต์ใช้

เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนา และโค้ชลูกทีมที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในโลก

ประเมินตนเองเพื่อเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการพัฒนาและโค้ชลูกทีม

เรียนรู้ทักษะในการประเมินลูกน้อง เข้าใจวิธีให้ Feedback ลูกน้องในฐานะโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการโค้ชและทำงานร่วมกับลูกน้องในแต่ละกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดจริงในที่ทำงาน

ทำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะของโค้ชมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

 

บรรยายโดย

อาจารย์พอใจ พุกกะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่11 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้ ค่าอบรมหลักสูตรละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี

30 % เวิร์คช็อป

10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Coaching-Mar11/Outline.pdfสมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล