IRCP ประกาศคืนความสุขยกใหญ่

IRCP ประกาศคืนความสุขยกใหญ่

ปันผลหุ้นและเงินสดรวมมากกว่า 80 ล้าน หลังโกยกำไรโตกว่า 120% พร้อมทุ่ม 5 พันล้าน ลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือกบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศคืนความสุขผู้ถือหุ้นขนานใหญ่ หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษทอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดมูลค่ารวมมากกว่า 80 ล้านบาท หลังปิดกำไรสิ้นปี 57 โตกว่า 120% พร้อมเดินหน้าลงทุน 5 พันล้านบาท ในธุรกิจพลังงานทางเลือก และเปิดโรงไฟฟ้าจากขยะที่จังหวัดเชียงใหม่

นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ IRCP เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ว่าได้มีการอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯในราคาพาร์ 1 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 42,064,398บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น และยังได้อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 42,064,398 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งสองกรณีในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินราว 84,128,796 บาท ทั้งนี้ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

“การประกาศปันผลในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนและคืนความสุขผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำงานอย่างหนักตลอดปี 2557 จนสามารถทำรายได้ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 อยู่ที่กว่า 134 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึงกว่า 120% มีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.64 บาท”

นายกังวาล กล่าวต่อว่า “ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ IRCP เดินหน้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยมีกรอบการลงทุนอยู่ที่ 5 พันล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำแผนภาพรวมการลงทุนและนำเสนอรายละเอียดการลงทุนของแต่ละโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าลงทุน540 ล้านบาท ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน ด้วยเทคโนโลยี Gasification เพื่อให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงที่สุดของอัตรา Feed-in-tariff ใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะแห่งแรกของภาคเหนืออีกด้วย”

“โดยในระยะแรก ทางบริษัทฯ จะสร้างโรงไฟฟ้าจำนวน 3 โรง ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ละโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ขนาดกำลังผลิตรวม 3 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและจัดการขยะ มูลฝอยประมาณเดือนละ10 ล้านบาท ”“มติทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไปนั้นถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจใน IRCP และยังถือเป็นนโยบายที่สำคัญสำหรับการสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนของบริษัทฯ IRCP ในวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สายธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง สายธุรกิจที่เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร สายธุรกิจที่พาเราไปสู่การเป็นบริษัทสากล” นายกังวาล กล่าวสรุปข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท พีอาร์พีเดีย จำกัด

ชัยวัฒน์สิมะวัฒนา / อุมารินทร์ เกตนิกร

โทร.089-811-7937 / 089-786-2330