กิจกรรม “หยุดถ่านหิน ปฎิรูป E(H)IA”

กิจกรรม “หยุดถ่านหิน ปฎิรูป E(H)IA”

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินและกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรม “หยุดถ่านหิน ปฎิรูป E(H)IA”

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ตัวแทนเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินและกรีนพีซจัดเดินรณรงค์เข้าพบคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ผู้ซึ่งพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 2/2557 ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558
เส้นทางการเดินรณรงค์

09.00 น. เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินยื่นเรื่องให้ คชก. ที่กรมควบคุมมลพิษ

11.00 น. เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินยื่นเรื่องให้ คชก.ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี

12.00 น. เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินเดินรณรงค์บริเวณสยามสแควร์/ แยกราชประสงค์

13.30 น. เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินยื่นเรื่องให้ คชก. ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ)

14.30 น. เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินยื่นเรื่องให้ คชก.ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(มีการแถลงข่าวในแต่ละจุดที่เข้าพบ คชก.หรือผู้แทน)หมายเหตุ

- ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ คชก. ที่พิจารณา EIA โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน กระบี่ อีก 4 ท่าน

- รายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA ท่าเทียบเรือถ่านหินคลองรั้ว สามารถดูได้ที่ http://protectkrabi.org/apps/