งาน VMware Thailand Power of Partnership January 21, 2015

งาน VMware Thailand Power of Partnership January 21, 2015

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตัวแทนขายที่มีผลงานดีเด่­น

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  รับรางวัล “In recognition for being Solution Provider of the Year 2015”   จากวีเอ็มแวร์ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ทำยอดขายสูงสุดสำหรับ Reseller และ คุณอาพร  เอกพงษ์ Sales Executive รับ รางวัล “In recognition for being Partner Sales Representative of the Year 2015” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตัวแทนขายที่มีผลงานดีเด่­น

ทั้งนี้ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์   ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวในงาน VMware Thailand Power of Partnership January 21, 2015 โดยมีคุณสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และคุณอาพร  เอกพงษ์ Sales Executive รับมอบรางวัลตามลำดับ