โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Quality Award)

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Quality Award)

คุณ เรวดี ไผ่เกาะ รองผอ.ฝ่ายปฏิบัติการรพ.ธนบุรี2 ให้เกียรติเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ ศูนย์ฝึกอบรม อาคารสาธรซิ

 

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รางวัล โรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Quality Award) ระดับ Gold Award จากบริษัท เอไอเอ จำกัด โดยมีคุณ เรวดี ไผ่เกาะ รองผอ.ฝ่ายปฏิบัติการรพ.ธนบุรี2 ให้เกียรติเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ ศูนย์ฝึกอบรม อาคารสาธรซิตี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   บริษัท พีอาร์เอดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด  Branding Communication PR Manager

สุรีย์พร แซ่เอีย  (การ์ตูน)              Tel. 095-638-3064   Email  [email protected]