"กัลฟ์" คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล

"กัลฟ์" คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล

"กัลฟ์" คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล สะท้อนความใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 หรือ EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี 2565 "47 ปี สผ.สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

สำหรับรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความความใส่ใจในการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

"กัลฟ์" คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล

ในปีนี้ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

โรงไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

 • โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย (GCRN)
 • โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 (GKP1)
 • โรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 (GKP2)

โรงไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย

 • โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (GNRV1)
 • โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (GNRV2)
 • โรงไฟฟ้าบ้านโพ (GBP)
 • โรงไฟฟ้าบ้านเลน (GBL)
 • โรงไฟฟ้าหนองแค 2 (GNK2)
 • โรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ (GNPM)
 • โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน (GTLC)
 • โรงไฟฟ้าหนองละลอก (GNLL)
 • โรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (GNLL2)
 • โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (GTS1)
 • โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 (GTS3)
 • โรงไฟฟ้าวังตาผิน (GVTP)
 • โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต (GNNK)

สำหรับรางวัลระดับดีเด่น คือโครงการที่ดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ส่วนรางวัลระดับชมเชย แสดงถึงการที่สถานประกอบการได้ปฎิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ในช่วงเวลา 1 ปีก่อนการตรวจประเมิน 

"กัลฟ์" คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล "กัลฟ์" คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2021 จำนวน 16 รางวัล