CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7%

CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7%

CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7% กับ 7 ข้อแนะนำการลงทุนดีๆ และเครื่องมือการลงทุนสู้เงินเฟ้อ

📌 ตรวจสอบระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้
📌 หากรับความเสี่ยงได้ในระดับที่กำหนด แนะนำกระจายการลงทุนโดยแบ่งสัดส่วน 10-20% มาลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนผลตอบแทนสูง ตาม Basic Asset Allocation
📌CIMB ELN หุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงหลักทรัพย์(หุ้นใน SET50)เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและสม่ำเสมอสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจหุ้น
📌 เลือก Market Timing หรือจังหวะการลงทุน โดยวางกลยุทธ์การลงทุนด้วยการประเมินทิศทางตลาด หาจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นที่ต้องการผ่านเครื่องมือการลงทุนอย่าง CIMB ELN
📌 เลือกหุ้นอ้างอิงตามที่ชอบ และเลือกระดับราคาที่เราพอใจเพื่อความสบายใจในการลงทุน
📌 เลือกหุ้นแข็งแกร่ง คู่แข่งน้อยราย และเป็นหุ้นใหญ่ใน SET50 อีกทั้งยังมี หุ้นกลุ่ม Turnaround Stock ในธีมเปิดประเทศเช่น กลุ่มขนส่ง รถไฟฟ้า โรงแรม สนามบิน-การบิน โรงพยาบาล 
📌 สามารถเลือกประเภทการลงทุน เพื่อให้ได้รับส่วนลดราคาหุ้น เช่น 7% ต่ำกว่าราคาหุ้นของวันเข้าซื้อ

ELN เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง ทำความเข้าใจ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สนใจติดต่อ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือโทร 02 638 8277, 02 638 8564

CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7%

ELN เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง ทำความเข้าใจ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สนใจติดต่อ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือโทร 02 638 8277, 02 638 8564

CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7%

CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7%

CIMB Thai ส่ง campaign ผลตอบแทนพิเศษ 7%