“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย “กรมทะเล” จัดใหญ่ “วันทะเลโลก” 10 จังหวัดทั่วประเทศ

การกระตุ้นเตือนหัวใจของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ แก่นของความคงอยู่และความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล สหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” หรือ “World Oceans Day” เพื่อให้โลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทะเลและทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2565 กำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด “Revitalization : Collective Action for the Ocean” หรือ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของไทยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมได้แสดงเจตรมณ์ในการอนุรักษ์ผืนทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน มุ่งหวังเห็นทะเลคงสมบูรณ์ตลอดไป โดยการจัดงานปีนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และอีก 10 จังหวัดชายฝั่งทะเล พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์เผยแพร่ทั่วโลก

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการเปิดงาน “วันทะเลโลก” ณ ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ว่า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทเดียวที่เชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียว คือ ท้องทะเล แหล่งรวมทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่แหล่งสร้างสมดุล ของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงฐานต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้งโลกได้ให้ความตกลงในการดูแลและรักษาผืนทะเลร่วมกัน และที่สำคัญวันทะเลโลก ปีนี้ (2565) สหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อในการจัดงานวันทะเลโลกภายใต้แนวคิด “Revitalization : Collective Action for the Ocean” หรือ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของพลังมวลมนุษยชาติในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าเป็นปัญหาขยะทะเล ปัญหาคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม รวมถึงปัญหาการทำประมงอย่างเกินศักยภาพ และยังสะท้อนไปถึงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอีกด้วย วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) ตนในฐานะตัวแทนคนไทย รู้สึกภูมิใจที่ได้ขึ้นกล่าวถึงความสำเร็จที่พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศ นอกจากนี้ ตนได้แสดงเจตรมณ์ที่จะมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อรักษาท้องทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน “เราต้องไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนรุ่นหลัง ในการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนรุ่นเรา” ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า “พลังของพี่น้องประชาชนคนไทย และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ หัวใจสำคัญในการฟื้นฟูและกอบกู้มหาสมุทร ให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไป” อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งยกระดับการทำงานให้เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์นิยมมากยิ่งขึ้น โดยตนได้หารือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางการเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างพันธมิตรที่หลากหลายในการดำเนินงานร่วมกันอย่าง เป็นเอกภาพ นายวราวุธ กล่าว

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันทะเลโลกในปีนี้ ได้เลือกพื้นที่ บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นสถานที่จัดกิจกรรม โดยการจัดงานวันทะเลโลกปีนี้ ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน รวมถึง องค์ระหว่างประเทศ และมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จัดงานในอีก 10 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย สำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานยังได้ชมนิทรรศการผลการดำเนินงานและความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมองค์ความรู้ดี ๆ  อีกด้วย และในวันนี้ (8 มิถุนายน 2565) กรม ทช. ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และโล่เกียรติคุณแก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การดำน้ำของเหล่าจิตอาสาที่ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหาดป่าตองด้วย สุดท้ายตนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความร่วมมือของคนไทยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป นายโสภณ กล่าวย้ำ
 

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายหาดของจังหวัดภูเก็ต คือ ทรัพย์ทางธรรมชาติสำคัญที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต รองรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท แต่ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดชะลอตัว ในทางกลับกัน ท้องทะเลภูเก็ตเหมือนได้หยุดพักและฟื้นตัวโดยธรรมชาติ ทำให้ทะเลภูเก็ตสมบูรณ์และมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึง หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวภูเก็ตได้มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลภูเก็ตหลากหลายกิจกรรม ทำให้ชาวภูเก็ตได้แสดงพลังความร่วมมือและเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สุดท้าย ตนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมาโดยตลอด และ ณ ปัจจุบัน ธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มขยับตัวดีขึ้น ตนอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกและดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ สวยงามเช่นนี้ ต่อไป นายณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย

“วราวุธ” ปลื้ม!! ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย