สัมมนา“Enterprise of the Future : Sustainability as Digital Transformation Catalyst”  

สัมมนา“Enterprise of the Future : Sustainability as Digital Transformation Catalyst”  

ไอบีเอ็ม ร่วมกับเครือเนชั่น จัดงานสัมมนาออนไลน์“Enterprise of the Future : Sustainability as Digital Transformation Catalyst”  ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.45 น.

ไอบีเอ็ม ร่วมกับเครือเนชั่น จัดงานสัมมนาออนไลน์ Enterprise of the Future : Sustainability as Digital Transformation Catalyst 

ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.45 น.

พร้อมรับฟังประสบการณ์ตรง จากผู้บริหารถึงแนวทางในการสร้างองค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

ที่เป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นปัจจัยช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ก้าวย่างดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าหมาย

แบบ Net Zero Carbon และโมเดลธุรกิจเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ https://ibm.biz/THSustainability

 

สัมมนา“Enterprise of the Future : Sustainability as Digital Transformation Catalyst”