ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ สนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงสนามกีฬากลาง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนมอบปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณสุนิตย์ หาสุชล ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการบำรุงหญ้าในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สวยงาม เหมาะแก่การเป็นสนามฝึกซ้อมและออกกำลังกายสำหรับชุมชน