บีทีเอส กรุ๊ปฯ ออก Sustainability-Linked Bonds มูลค่าเสนอขายรวม 11,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ออก Sustainability-Linked Bonds มูลค่าเสนอขายรวม 11,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ออก Sustainability-Linked Bonds มูลค่าเสนอขายรวม 11,000 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565