"วิโรจน์" โต้ "มจ.จุลเจิม" ยันชูนโยบายกรุงเทพเท่ากัน

"วิโรจน์" โต้ "มจ.จุลเจิม" ยันชูนโยบายกรุงเทพเท่ากัน

"วิโรจน์" ควงผู้สมัครสก.หาเสียงดินแดง โต้ "มจ.จุลเจิม" ยันชูนโยบายกรุงเทพเท่ากัน อย่าใช้งบสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่กีดกันประชาชน

ความเคลื่อนไหว นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล เบอร์ 1 ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดกลางดินแดงและซอยประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายกัณตพณ หรือแรมโบ้ ดวงอัมพร ผู้สมัคร ส.ก. พรรคก้าวไกล เขตดินแดง เบอร์ 5

พร้อมชูนโยบายการทำให้การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากขึ้น และการทำให้ทั้งคนเดินเท้าและผู้ค้าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก

"วิโรจน์" โต้ "มจ.จุลเจิม" ยันชูนโยบายกรุงเทพเท่ากัน

นายวิโรจน์ยังกล่าวถึงกรณีที่มจ.จุลเจิมยุคล ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนายวิโรจน์และพรรคก้าวไกลว่ามีนโยบายล้มล้างกรุงเทพ ยืนยันว่ากรุงเทพคือเมืองของผู้คน การแก้ปัญหาใดๆ ต้องคิดถึงผู้คนจริงๆ  คิดถึงการใช้ชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่าเอางบประมาณที่เป็นภาษีของเราไปสร้างแต่สิ่งปลูกสร้างแล้วกันให้คนออกไป ความสวยงามที่แท้จริงของเมืองคือผู้คน ระเบียบที่เกิดขึ้นต้องไม่มาจากผู้มีอำนาจคนใด แต่มาจากตกลงกติการ่วมกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
.
“คนเหล่านี้ภาษาจีนเรียกว่า ‘เจี๊ยป้าบ่อสื่อ’ พวกผมตั้งใจทำงานดีกว่า การบอกว่าเมืองที่คนเท่ากันเป็นความฝันลมๆ แล้งๆ แต่สำหรับผมและพรรคก้าวไกลอย่างไรก็จะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงสำหรับคนทุกคนให้ได้ กระตุ้นให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยกิจกรรมและการค้าขาย ไม่ใช่เน้นแต่สิ่งก่อสร้างสวยงามแต่ไร้ผู้คน ไร้ชีวิตชีวา ให้เป็นเมืองที่คนเท่ากัน”

"วิโรจน์" โต้ "มจ.จุลเจิม" ยันชูนโยบายกรุงเทพเท่ากัน

 

นายวิโรจน์ยังขยายความต่อ ว่านโยบายเมืองที่คนเท่ากัน ยังหมายความว่าคนกรุงเทพคือทุกๆ คนที่อยู่ที่นี่ ไม่ได้นับเฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพ การพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางเท้า ต้องทำให้ทุกคนเดินได้ ผู้ว่าฯ กรุงเทพ ไม่อาจเลือกว่าจะทำให้แค่คนทะเบียนบ้านกรุงเทพได้ เพราะกรุงเทพคือประชากรทั้งหมดที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้