วิธีแจ้งเหตุ ไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ปี 2565 ผ่าน "ออนไลน์" ทำอย่างไร ?

วิธีแจ้งเหตุ ไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ปี 2565 ผ่าน "ออนไลน์" ทำอย่างไร ?

เปิดขั้นตอนการแจ้งสิทธิ หรือแจ้งเหตุจำเป็น สำหรับผู้ที่ไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ละเอียด ครบ ทำตามได้เลย

"เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ปี 2565 ที่จะมีให้เลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 65 สำหรับผู้ที่ "ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." หรือ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะต้อง "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ" ได้ 2 ช่วง คือก่อนการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค.65 หรือหลังจากการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 29 พ.ค. 65 

 

  •  เรื่องต้องรู้ก่อนแจ้งเหตุจำเป็นกรณีที่ "ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" 

1. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้ง

2. ต้องแจ้งเหตุในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
2.1 ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค.65)
2.2 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 23 - 29 พ.ค. 65)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: อัปเดตไทม์ไลน์เลือกตั้ง กทม. แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันไหน เช็คที่นี่!

  •  ขั้นตอนการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางใดช่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน หรือ คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565

2. แอปพลิเคชัน Smart Vote

- แอปฯ "Smart Vote" สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google Play สำหรับ android 

- จากนั้น เข้าไปในแอปฯ เลือกเมนู "เลือกตั้งท้องถิ่น"

- เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง/แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 - เลือกเมนู "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง"

- กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

วิธีแจ้งเหตุ ไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ปี 2565 ผ่าน "ออนไลน์" ทำอย่างไร ?

ทั้งนี้ สำหรับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่สามารถมาใช้สิทธิได้ตามปกติ สามารถไปใช้สิทธิตามเขตเลือกตั้งที่มีรายชื่อในวันที่ 22 พ.ค.65 เวลา 08.00-17.00 น. 

------------------------------------

อ้างอิง: แอปพลิเคชันSmart Vote, สำนักบริหารการทะเบียน