ปชป.ยกโพลธรรมศาสตร์ "ดร.เอ้"ความนิยมอันดับ2 มั่นใจนโยบายตอบโจทย์คนกรุง

ปชป.ยกโพลธรรมศาสตร์ "ดร.เอ้"ความนิยมอันดับ2 มั่นใจนโยบายตอบโจทย์คนกรุง

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยกโพลสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ "ดร.เอ้"ความนิยมอันดับ2 มั่นใจนโยบายตอบโจทย์คนกรุง

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และรอง ผอ.ศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ฝ่ายการสื่อสาร เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ครั้งที่ 3 และได้มีการเผยแพร่ในวันนี้ (3 เมษายน 2565)ผ่านเว็บไซต์ พบคะแนน ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ยังคงได้รับความนิยมในลำดับที่ 2 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการสำรวจทั้งสองครั้ง 

ทั้งนี้ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด และได้มีการตั้งคำถามว่า ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ท่านจะสนับสนุนในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งนี้คือใคร ผลการสำรวจพบว่า ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ยังคงได้รับความนิยมในลำดับที่สอง ด้วยคะแนน 20.3%

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า แม้ผลการสำรวจ และมั่นใจว่านโยบายหลายอย่างที่คิดแบบครบ และครอบคลุมสำหรับคนทุกกลุ่มที่ได้นำเสนอไศ.ดร.สุชัชวีร์ ยังมีคะแนนเป็นรองผู้ที่มีคะแนนนำในลำดับที่ 1 แต่เอ้-สุชัชวีร์ มีกำลังใจที่ดีในการเดินหน้าเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งปอย่างต่อเนื่องจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะได้ออกแบบมาจากปัญหาของคนกรุงเทพฯ ที่แท้จริง อาทินโยบาย “คนกรุงเทพต้องใช้อินเทอร์เน็ตฟรี” โดยมีหลักการว่า นอกจากเรื่องการศึกษาแล้ว อินเทอร์เน็ตควรเป็นสวัสดิการพื้นฐาน ของคน กทม. ด้วย เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรูปแบบออนไลน์

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ผลการสำรวจครั้งนี้ ยังพบมีสัดส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครอีกกว่า 18% ดังนั้นจึงมั่นใจว่ายังมีโอกาสที่จะทำให้ เอ้-สุชัชวีร์ มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้เช่นกัน

“เอ้-สุชัชวีร์ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เปิดตัวอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นผู้สมัครในนามพรรค ทั้งนี้ไม่เพียงแต่คุณสมบัติส่วนตัวของ เอ้-สุชัชวีร์ ที่เป็นนักเปลี่ยนแปลง และนโยบายที่มีความโดดเด่นเท่านั้น ในภาพรวมยังมีการทำงานแบบเป็นทีมร่วมกับผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค ทั้ง 50 เขต ที่มีความเข้าใจในปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพราะทำงานคลุกคลีในพื้นที่มาโดยตลอด จึงอยากขอโอกาสจากคนกรุงเทพฯ ให้พิจารณาผู้สมัครผู้ว่าฯ และผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค ให้เป็นตัวแทนเข้าไปเปลี่ยนกรุงเทพ ให้ดีขึ้นทั้งการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนและการเปลี่ยนเมือง” นางดรุณวรรณ กล่าว